Εντυπωσιακά-μαγευτικά πειράματα

Φυσικής

Χημείας

Επιφανειακή τάση

Ατμοσφαιρική πίεση

Μπαλόνι πύραυλος

Γυάλινη φιάλη που στύβεται

Ελαχιστοποίηση τριβής

Το νερό χορεύει στους ρυθμούς μας

Ελεύθερη πτώση

Βραχυκύκλωμα

Οξυγόνο στην ατμόσφαιρα

Κρυφά μηνύματα 1

Κρυφά μηνύματα 2

Ανάφλεξη νερού

Το καθαρό οξυγόνο

Το υδρογόνο

Το CO2 σβήνει φωτιές

Κατασκευή καθρέφτη

Χρώματα στο μαύρο μελάνι

Τα δεκάευρα

Το νερό γίνεται κρασί