ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ

Τρόποι ηλέκτρισης

OERSTED - LAPLACE

Επαγωγή - Αμοιβαία επαγωγή

Μετασχηματιστής