ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

Εύρεση PH με χρωματική σύγκριση

Ενεργειακή μελέτη κυκλώματος

Αιθανόλη

Διατήρηση ορμής σε έκρηξη

Καρβοξυλικά οξέα

Χαρακτηριστική καμπύλη
πηγής - αντίστασης

Θερμότητα αντίδρασης μαθητή

Τριβή ολίσθησης σε κεκλιμένο επίπεδο

Θερμότητα αντίδρασης καθηγητή

Νόμοι αερίων μαθητή

Ταχύτητα αντίδρασης μαθητή

Νόμοι αερίων καθηγητή

Ταχύτητα αντίδρασης καθηγητή

Ροπή αδράνειας κυλίνδρου

Ταχύτητα αντίδρασης

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης

Χημική ισορροπία

Ρυθμιστικά διαλύματα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Οξύτητα ξυδιού

Δράση ενζύμων

Ανίχνευση υδατανθράκων

Μετουσίωση πρωτεϊνών

Μελέτη ιδιοτήτων οξέων

Παρατήρηση στομάτων, καταφρακτικών κυττάρων, χλωροπλαστών

Κατηγορίες χημικών αντιδράσεων

Καύσεις

Μικροσκοπική παρατήρηση βακτηρίων

Οξείδωση Αιθανόλης – Οξειδοαναγωγική Ογκομέτρηση

Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης

Χημικές αντιδράσεις - Ποιοτική ανάλυση ιόντων

Μελέτη ορισμένων ιδιοτήτων των υλικών