ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

Μελέτη χημικών αντιδράσεων

Άνωση (μαθητή)

Διαχωρισμοί μιγμάτων

Άνωση (καθηγητή)

Μελέτη ιδιοτήτων αλάτων

Εύρεση pH χρωματικά

Μελέτη ιδιοτήτων οξέων

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Σειρά δραστικότητας μετάλλων

Περιγραφή - χρήση μικροσκοπίου

Παρασκευή διαλύματος (3η Άσκηση)

Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων

Επίδραση των διαλυμάτων οξέων στα μέταλλα

Παρατήρηση μονοκύτταρων οργανισμών

Μέτρηση pH διαλύματος

Επέμβαση της τύχης στη δημιουργία γαμετών

Μελέτη ιδιοτήτων υλικών

Πειράματα Επίδειξης Βιολογίας Α’ Γυμνασίου

Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας